ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

MODUŁY/ LISTING

LISTING

Pojedyncza platforma do dystrybucji danych we wszystkich najważniejszych internetowych katalogach

RetailTune centralnie zarządza informacjami dotyczącymi sklepów na wszystkich punktach kontaktu, z którymi użytkownicy zwykle wchodzą w interakcję: Google Business Profile, Facebook Locations, Apple Maps, Store Locator, Bing Maps i inne .

Wystarczy pojedynczy wpis do dystrybucji danych. W ten sposób użytkownik bez problemów znajdzie godziny otwarcia , adresy i telefony, które są zawsze aktualne. 

RetailTune łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą danej firmy. 

RetailTune to platforma, na której dane punktów sprzedaży:

• Są standaryzowane na wszystkich punktach kontaktu 

• Wpływają na zwiększenie rozpoznawalności marki

• Stają się potężnymi dźwigniami Drive To Store

  • Google My Business
  • Facebook Locations
  • Bing
  • Google Maps
  • Alipay
  • Waze
  • Instagram
  • Baidu

FOCUS ON

Magazyn

Zarządzanie punktami kontaktu i geolokalizacja

Platforma umożliwia scentralizowane zarządzanie danymi dotyczącymi fizycznych punktów sprzedaży i publikowanie organicznych kampanii bez żadnych kosztów. 

Dane punktów sprzedaży, takie jak adresy, godziny, kontakty, usługi i inne są wprowadzane do platformy RetailTune, która publikuje je we wszystkich zarządzanych punktach kontaktu (Store Locator, GMB, Facebooku Locations i Instagram, Mapy Google, Mapy Apple, Bing)

Przejdź do szczegółów artykułu

Simona Portigliotti, Marketing, Com CSR & Innovation Director Ceetrus Nhood.

„Zarządzanie punktami styku w jednolity i scentralizowany sposób umożliwiło nam skoordynowane i szybkie wprowadzenie zmian w godzinach otwarcia w czasach pandemii COVID, dając naszym klientów zawsze aktualne informacje”.